Tiểu đêm có phải chỉ do thận hư?

Tiểu đêm có phải chỉ do thận hư?

Anh Nguyễn Xuân Thắng(Từ Liêm-Hà Nội) : “Khoảng 3 năm trước thì tôi đi tiểu một lần/đêm, nhưng khoảng một năm nay thì đi tiểu đêm đến 4 lần, khi đi…