Hỏi đáp

Tại sao tiểu đêm gây đột qụy?

Tôi năm nay 55 tuổi, bị tiểu đêm 5 năm nay rồi nhưng tôi cũng không dùng thuốc gì cả. Nhưng hôm trước, bà bạn của tôi cũng bị tiểu đêm nhiều