PGS-TS Phùng Hòa Bình xem Ích trí nhân và Phá cố chỉ là cứu tinh của chứng tiểu nhiều

“Tại sao thận khỏe mà vẫn tiểu đêm? Nguyên nhân tiểu đêm tiểu nhiều có phải do thận ?” Nếu chỉ cho rằng nguyên nhân đến từ thận là hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ tham gia vào quá trình hình thành và bài tiết nước tiểu bao gồm thận và bàng quang.